มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Solar Roof Top 3.71 kWp
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Slide2

Slide3Slide4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *