ข้อมูลบริษัท

GREAT ENERGY POWER CO., LTD (GEPC)
ที่ตั้ง : 29/43 ถ.สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : +66‐(0)2‐147 4072, Mobile Phone : +66‐(0)8‐1454 8682
ก่อตั้งเมื่อ : มีนาคม 2557
ทุนจดทะเบียน : 5 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ : ออกแบบ ติดตั้ง ระบบโซลาร์เซลล์ และพลังงานทดแทนทุกชนิด
Website : WWW.gepowers.com
Email : center@gepowers.com
ชื่อบริษัท : บริษัท เกรทเอนเนอร์ยี่ พาวเวอร์ จำกัด
แฟกซ์ : +66‐(0)2‐147 4439

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *